Privacyverklaring

Inleiding

We hebben deze privacyverklaring opgesteld om u als gebruiker van deze website te informeren over hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en wat uw rechten zijn op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 geldt. De AVG is de Nederlandse uitwerking van de Europese wet met de naam General Data Protection Regulation (GDPR).

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Welke gegevens verzamelen wij voor welk doel?
 • Uw privacy rechten
 • Beveiliging
 • Contact

Welke gegevens verzamelen wij voor welk doel?

De gegevens van u als bezoeker worden gebruikt voor een aantal doelen. Hieronder staan deze doelen genoemd met daarbij telkens de gegevens die voor dat doel verzameld/verwerkt worden.

 1. Het opmaken en versturen van de rekening/factuur voor een particuliere klant/consument.
  Voor deze rekening worden de NAW-gegevens van de particuliere klant/consument gebruikt. Voor het versturen hiervan is uw e-mailadres nodig.
 2. Het verzorgen van een training of cursus.
  Voor de organisatie hiervan gebruiken we deelnemerslijsten waarop de naam, de geboortedatum, het e-mailadres en een handtekening/paraaf (als bewijs van deelname) wordt gevraagd. Deze gegevens zijn nodig om een certificaat voor de training te kunnen maken en digitaal te verzenden. Soms wordt er een korte rapportage per e-mail verstuurd over iemands deelname aan een training of cursus. Dit gebeurt alleen na overleg tussen onze docent en de betreffende deelnemer.
 3. Het analyseren van het gedrag van websitebezoekers op onze website. (Let op, dit betreft cookies)
  Deze website maakt gebruik van het statistiekprogramma Google Analytics om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Deze statistieken geven relevante informatie over de bezoekers van onze website, zoals de meest gevraagde pagina’s, de bezoekduur enzovoorts. Deze informatie wordt anoniem gemaakt door Google. Het doel van de analyse is om de inrichting van de website te optimaliseren voor de bezoekers. In dit verwerkingsproces worden dus geen persoonsgegevens gebruikt die herleidbaar zijn tot een persoon. Er worden wel cookies geplaatst om bijvoorbeeld te kunnen meten of iemand een nieuwe of een terugkerende bezoeker is.
 4. Het sturen van een nieuwsbrief.
  Na toestemming van een bezoeker of deelnemer, die door het aanvinken van een checkbox is gegeven, kunnen wij een iemand een nieuwsbrief sturen met informatie over bijvoorbeeld een nieuwe training, nieuwe cursus, nieuwe test, nieuwe informatieve artikelen en andere nieuwswaardigheden. De verzamelde e-mailadressen worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan andere organisaties.
 5. Het linken naar Sociale Media. (Let op, dit betreft cookies)
  Door het met knoppen linken naar Sociale Media bedrijven laten wij zien wat onze andere communicatiekanalen zijn en hoeveel mensen in ons online testcentrum geïnteresseerd zijn. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om onze bedrijfspagina op diverse Sociale Media te volgen/delen/liken. Als een bezoeker en knop (bijvoorbeeld de Like-knop van Facebook) gebruikt, dan wordt het feit dat de bezoeker op onze website komt geregistreerd door het Sociale Mediabedrijf. Dit gaat door middel van cookies. Als u op deze manier niet “gevolgd” wilt worden, gebruikt u in dat geval alstublieft deze knoppen niet om met onze Sociale Mediakanalen te linken. U kunt bijvoorbeeld ook rechtstreeks naar Facebook.nl surfen en daar zoeken op ons bedrijf. Dan kunt u zonder dat uw bezoek aan onze website wordt geregistreerd, onze Facebook-pagina bekijken en dergelijke.
 6. Bezoekers de kans geven om contact met ons bedrijf en onze medewerkers te maken.
  Via e-mail, webformulieren, telefoon (voicemail buiten kantoortijden of bij drukte) kunnen bezoekers hun vraag stellen, opmerkingen of reviews geven, informatie aanvragen. Deze gegevens komen binnen in onze mailbox die beveiligd is via het Microsoft Office365 protocol. Het kan dan om allerlei gegevens gaan die de bezoeker zelf verstrekt waaronder uiteraard de naam en het emailadres van de bezoeker.

Cookies

Zoals hierboven al aangegeven worden via onze website dus cookies geplaatst op het door de bezoeker gebruikte apparaat bij:

 1. Het gestroomlijnd laten verlopen van processen op onze website (sessie-cookies)
 2. Het analyseren van het gedrag van website bezoekers om de website te verbeteren.
 3. Het gebruiken van sociale mediaknoppen.

Uw privacy rechten

Hieronder staat uitgelegd wat uw privacy rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen bij ons. Het gaat om 7 afzonderlijke rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die bij een organisatie zijn geregistreerd. Voor de volledigheid benoemen we alle 7 rechten, maar niet alle rechten zijn volgens ons van toepassing op onze organisatie en website.

 1. Recht op dataportabiliteit:
  Dit recht houdt in dat u het recht heeft op uw persoonsgegevens die u als bezoeker/klant aan ons heeft verstrekt om deze bijvoorbeeld digitaal over te zetten naar een andere aanbieder. Het gaat hierbij niet alleen om accountgegevens, maar vooral om allerlei gegevens die wij niet van u bijhouden zoals zoekgeschiedenis, locatiegegevens, favorieten en dergelijken. Via website-analyse wordt wel allerlei zaken bijgehouden zoals uw klikgedrag, maar dit gebeurt anoniem (zie de tekst over “cookies”). Dit recht lijkt dan op dit moment praktisch niet van toepassing.
 2. Recht op vergetelheid:
  Dit recht houdt in dat u het recht heeft om, in een aantal gevallen, uw persoonsgegevens die bij ons staan geregistreerd, te laten wissen.
  Als u dit wilt kunnen we uw naam, geboortedatum en andere persoonlijke gegevens wissen. Als het echter om een registratie voor een certificaat gaat, dan is het niet altijd mogelijk om uw gegevens te wissen, aangezien u dan het bewijs dan deelname verliest en daarmee wellicht uw scholingspunten die met de training zijn verbonden.
 3. Recht op inzage:
  Dit recht houdt in dat u ons mag vragen of wij persoonsgegevens van u hebben vastgelegd en zo ja, welke. Wij zijn dan verplicht u te laten weten of wij uw gegevens gebruiken, hoe we ze hebben verzameld, wat het doel hiervan is of we de gegevens hebben verstrekt aan derden. Natuurlijk kunt u deze gegevens dan ook zien.
  Als u dit wilt, kunnen we naar het bij ons bekende e-mailadres een bestand sturen met uw persoonlijke gegevens zoals deze zijn opgeslagen.
 4. Recht op rectificatie en aanvulling:
  Dit recht houdt in dat u onjuiste persoonsgegevens die bij ons staan geregistreerd kunt laten wijzigen of aanvullen.
  Als u persoonlijke gegevens die wij van u hebben wilt wijzigen of aanvullen, dan kunt u dit aanvragen door een email te sturen met dit verzoek.
 5. Recht op beperking van de verwerking:
  Dit recht houdt in dat u in bepaalde situaties het recht heeft om het gebruik van uw gegevens door ons te laten beperken. We verwerken uw gegevens op een aantal manieren:
 • De gegevens van uw websitebezoek worden standaard anoniem gemaakt en daarna geanalyseerd voor websiteoptimalisatie.
 • Uw emailadres wordt, als u hier ooit toestemming voor heeft gegeven, gebruikt om u een e-mailbericht met een nieuwsbrief te sturen.

Als u ons wilt beperken in het gebruik van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw e-mailadres, dan halen wij uw gegevens direct uit onze emaildatabase.

 1. Recht op menselijke blik bij besluiten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering:
  Dit recht houdt in dat u kunt vragen om met een menselijke blik te kijken naar een bepaalde beslissing als een organisatie het besluit heeft genomen op basis van alleen geautomatiseerde gegevens.
  De diensten van onze organisatie eindigen nooit in besluiten over u en of in profilering. Hierom achten wij dit recht niet uitvoerbaar/niet van toepassing op onze organisatie/website.
 2. Recht op bezwaar:
  Dit recht houdt in dat u bezwaar kunt maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

We verwerken uw gegevens op een aantal manieren:

 • De gegevens van uw websitebezoek worden standaard anoniem gemaakt en daarna geanalyseerd voor websiteoptimalisatie.
 • Uw emailadres wordt, als u hier ooit toestemming voor heeft gegeven, gebruikt om u een e-mailbericht met een nieuwsbrief te sturen.

Als u ons wilt stoppen in het gebruik van uw persoonlijke gegevens dan kunnen wij uw testafname hiervoor blokkeren en uw emailadres uit onze emaildatabase halen.

Als u besluit één of meerdere van de bovenstaande rechten uit te oefenen, neemt u dan contact op via info@testcentrumgroei.nl. We helpen u graag om uw gegevens nog meer te beschermen. Let op: Gebruik alstublieft hetzelfde e-mailadres als het emailadres dat u hebt gebruikt voor een eventuele informatieoverdracht aan ons. Dit maakt het voor ons duidelijk dat u ook degene bent die de informatie bij ons heeft geplaatst.

Onze intentie is om binnen een week aan uw verzoek te hebben voldaan, en uiterlijk binnen een maand. In uitzonderlijke situaties kan het verwerken van een verzoek uiterlijk 3 maanden duren. Als deze extra tijd nodig is dan hoort u dit binnen 1 maand. In veel gevallen worden geen kosten berekend, soms wordt een vergoeding gevraagd maar nooit meer dan het wettelijk maximum van 22,50 euro.

Beveiliging

Om de privacy van de bezoekers te waarborgen heeft onze website een aantal beveiligingsmaatregelen genomen.

Zo werkt de website met een SSL-certificaat. Vooraan in de adresbalk staat “https” in plaats van “http”. Op dat moment wordt de gegevensuitwisseling tussen onze server en het apparaat waarmee iemand onze website bezoekt (desktop, laptop, smartphone, tablet) versleuteld (gecodeerd). Heeft u vragen of opmerkingen over de beveiliging van ons online testcentrum, neemt u dan gerust contact op.

Contact

Als u het gevoel heeft dat wij ons privacy beleid niet naleven, neemt u dan onmiddellijk telefonisch contact met ons op via +85 2500470 of stuur een e-mail naar info@testcentrumgroei.nl.

We behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees daarom regelmatig deze privacyverklaring door om op de hoogte te zijn van het geldende privacy beleid. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 april 2018.